Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Adams
< Adamse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Cornelisz Adamse, huw. Kleverskerke 1793; zoon van Cornelis Jansz Adamse [L. van Belzen, 'Het geslacht Adamse in Arnemuiden', in: Arneklanken 8 (2003), nr 3, p 3-5].
• Gauke en Johannes Adams namen in 1811 te Grouw de familienaam Adamse aan [Hoekema-1975, p 268].
• Adam, Adams(e): Patr. De bijbelse VN Adam. 1333 erga Sijgerum filium Adaems, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: