Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kosten < Kost
Kuijsten (y)
Consten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Costin Wissenz, dijkgraaf in Noord-Beveland, en Jan Costinz, zijn klerk, 1341 [L. Priester, Campen en Soelekerke. De middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-Beveland, Middelburg 1994, p 39].
• Phillip Corstijns zoon, schepen van Delft, 1409 (archief van het klooster Bethanië in 's-Gravenzande); Dirc van der Does Costijns zoon, Den Haag/Leiderdorp 1458 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee); Costijn Jans zoon, 's-Gravenzande 1474 [Sernee-1920, p 62, 210, 223].
• [W.J.C. Kau, Genealogische aantekeningen betreffende de Zeeuwse families Kosten, 's-Gravenhage 1993].
• Christyn(s), -ijn(s), -ien, -in(e), Kristink, Krisztin, Christeyns, Krastins, Christen(s), Cristen(s), Ke(r)sting, Kersten(s), -eens, -eyns, -ein, -enne, Kestens, Carsten(s), Carstensen, Karsten(s), Kastens, Castens, Corsten(s), Korsten(s), Kürsten, Kursten, Kosten(se), Costens, Coste(s), Custyns, Kusten, Christensen, -s(s)on, Kristensen, Kristensson, Chrestensen, Krustinson:  Patr. HN Christinus, dim. van Christianus of Christus. 1280 Egidius Everard Kerstini filius; 1326 Jacob Kerstijn, Ip. (BEELE); 1338 Henrici Costyns, Ht. (A.GHIJSEN); 1535 Peter Kerstens, Weerde; 1556 Hans Kesten, Trier-Aw. (AP); 1578 Jan Korsten, As (SCHOE.); 1589 Kerstiaen Schoonbroeck = Kersten S., Edegem (ROEL. 1951,14); 1709-16 Ida Custijns, Ht.; 1728-30 Lucia Korsteyns = Corstens, Mtr. (ALK). Zie ook Korstjens.  [WFB2]
• Kestenbaum, Keszten-, Kösten:  D. PlN Kestenbaum: kastanjeboom.  [WFB2]
• Korsten, Kosten(se): Patr. < Kersten, vleivorm van HN Christinus, Christianus. 1552 Jacob Corstijns zoon (DM); 1317 Costin Willem Oenen sone, Z; 1317 her Costijn van Renisse Walcheren (MEERTENS 1947).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: