Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lammers
< Lam < Lamme
Lam, 't
Lem
Witlam
Cheuk-A-Lam

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Toen in 1811 het voeren van een familienaam verplicht werd, namen in Warns drie inwoners de weinig voorkomende naam Lam aan. Ook die is hoogst waarschijnlijk aan een scheepsnaam ontleend. Bekend is dat schippers uit Warns met schepen van die naam gevaren hebben. De oudst bekende is Tiete Idses, schipper op ''t Lam Godts'" (lijst van gemeten schepen 1642-1664) [Douwes-1984, p 207].
• Gerbren Hartmans Lam, 1811-12 te Hindeloopen [RFF 4, p 27].
• 1. Pietertje Pieters 't Lam, ged. Meerkerk 1672; zoon van Peter Jansen Lam, jm. van Weverwijk onder Meerkerk, ovl. 1672, ged. Meerkerk 1628; zoon van Jan Adriaensz, uit Ottoland, won. Weverwijk onder Meerkerk. 2. Jacob Lam, custos en secretaris in Maurik, begr. Meerkerk 1699 [Slootweg-1997, p 48, 90].
• Willem Tijmensz Lam, doop kind 1697 te Loosdrecht (zoon van Tijme Lam, 1675) [Doopboek Sypekerk Nieuw Loosdrecht, p 22].
• Pieter Dircksz Lam, schepen van Hoorn 1544 [J.C.J. Bunschoten-Wijnants, 'Claes Jansz Du(y)ring alias Claes Eelmans', in: Jb. CBG 44 (1990), p 99].
• Acroniem l'm < hebr. lamdan moeflag = groot geleerde [Ze'ev Bar, 'Beestachtige joodse namen', in: Misjpoge 8 (1995), nr 2, p 49].
• Heynrick Janszoen int Lam, 1557 op de Korenmarkt [V.L.C. Kersing, '"Als men ter stove waert gaet". Haagse topografie in de 14de eeuw', in: Jaarboek Die Haghe (1997), p 22].
• Lamme, Laame, Lam(m), Lam(p)s, Lans, Lamp(e), Lemm(e), Lems:  Patr. Korte vormen van de VN Lambrecht. 1246 Lambertus dictus Lambe, L (LIND.); 1276 Lam Costere; 1276 Huguelot Lams; 1280 Heinekinum Lam; 1281 Ghiselinus filius Lam; 1326 Lam van Comene, Ip. (BEELE); 1321 Boidine Lampen, Gent (GN); 1400 Lambrecht f. Lamsins Lams, Bg. (SIOEN); 1428 Meine Lampen = Landbert (STARK); 1434 Jan Lam dictus Lambrechts, Bg. (LIND.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: