Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Laurijssen (y)
Lauwers
< Lauwerijssen (y) < Lauwerijssens
Lauwereijs (y)
Lauwrijssen
Lauwerysen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Cornelis Lauwerijssen (Etten 1701-Hoeven 1785); zoon van Cornelis Willem Lauwen (Etten 1660-1705); zoon van Willem Laureijs Matthijssen (Etten 1632-1679); zoon van Laureijs Matthijs Jacob, afk. uit Hazeldonk, won. Etten ca. 1620 [Piet Lauwerijssen, 'De familie Lauwerijssen: boeren en besturen', in: Jb. De Honderd Hoeven 20 (2004), p 209-240].
• Laurentius, Laurens, -ens(s)e, -ents, -ensis, -encis, Lourens(e), Lawrence, Laurant, -and, -ent, -end, Leaurent, Laurenti(i), -ty, -sy, Laureins, -eyn(s), -eij(n)s, -eys, Laure(y)nssens, Laureys(s)en(s), -eijs(s)en(s), -ijs(ens), -ijssen(s), -ys(s)en(s), -ys(se), Lauwrijs, -ys, -eys(sen), -eyssens, Louwerens, Lauwereins, -eyns, -eijns, -ens, -ijns, -yns, -es, Lauw(e)rens(s)ens, Lauwereys(sens), -eijs(sens), -ijs(en), -ijssen(s), -ys(t), -ysen, -yssen(s), Lauvrys, -ijs, Lavreys(en), -eijsen, -ys(en), -ijs, -ijs(s)en, Lorant, Loran(d), Lorreng, Lorang, Lorent, -end, -ens, Lorentsen, -tz(en), -z(en), Lorenzo(n), -zi, -si, Lorinz, -inc(z), -enc, Lörincz, Loreis, Leurent, -ant, Leuris:  Patr. Lat. HN Laurentius "uit Laurentum, stad in Latië" (V.D.SCHAAR). De vorm Lauwerijns kan worden verklaard uit de vleivorm Lauwerin, maar kan ook een Br. spelling zijn voor Lauwereins, Laurens. 1281 Laurentius Martin = Laurens Martin; 1326 Lauwerin Truwiere; 1326 Obrecht Lauwerin; 1306 Laurin Galant; 1384 Lauwers Diemare = 1394 Leurent D.; 1397 Jan Lauwereins, Ip. (BEELE); 1635 Cathlyne Laureyssens = 1638 Cartharina Lauwers, Schelle (MAR. II).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: