Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Louwers
< Lauwers < Laurs
Lauwerijssen (y)
Lauwere, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [WFB].
• Lauwer(s), Lau(e)rsen, Louwers(e), Lauer(s), La(e)vers, Laus, Leuwer(s), Leu(r)s:  1. Patr. Korte vorm van HN Laurentius. 1298 Jake Leurs, Kales (GYSS. 1963); 1336 Lauwers Bentin; 1374 Hannin Lauwers, Ip. (BEELE); 1398 Willem Lauwers, Bellegem; Laus Yserbijt, Moen (DEBR. 1970); 1403 Laureys Leys = Lauwer Leys, Aw. (HB 73); 1429 Laurencius dictus Lauwer, den Bosch (GOR.); 1520 Lauwerys van Camp = 1523 Lauwer van Camp, Kontich (ROEL. 1951). — 2. Zie ook De Lauwer.  [WFB2]
• Lauwers, Louwers(e), Lauer: 1. Patr. Korte vorm van de HN Laurentius. 1381 Jan Lauwers, Hontenisse (DEBR. 1999); 1510 Michiel Lauwers = Michiel fs. Lauwereijs Michiels, Aardenburg (VAN VOOREN 27).. -2.BerN de Lauwer `leerlooier'. ­ 3.BerN van de advocaat `causidicus' (KILIAAN). Vgl. E. lawyer. 1418 Jhanne den Lauwere ... diende int scepenenhuus... van dat hij alt jaer deure profste ende scepenen dient... Jan den Lauwer die int scepenenhuus woont, Kortrijk (DEBR. 1958).   [WFZ]
• Zie LAUWERS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: