Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lourens
< Lourenço < Baião Lourenço
Ramos Lourenço de Armada

verklaring:
Portugese achternaam, equivalent van het patroniem Lourens uit de doopnaam Laurentius.


kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank