Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Luske (ü)
Luesken
< Lusken (ü) < Lösken
Luskus
Luksen

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je geen affix