Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lux
< Luxen < Luksen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Luxem, Luxen:  PlN Lüxem (RP). Evtl. Loksem (VB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: