Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijk, van
< Rijswijk, van < Rijsewijk, van
Rijswijk
Rijswijck, van
Ruiswijk, van
Rijswijk de Jong, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De eerste Van Rijswijck die in de geschiedenis (van Huis Rijswijck te Groessen) opduikt, is Gerds van Ryswick die op het einde van de 14e eeuw bezittingen heeft in het kerspel Groessen op de Ryswicker Ae. "Is de naam (van het Huis) ontleend aan de stichters, het geslacht Van Rijswijck, of aan de natuurlijke gesteldheid? Vermoedelijk het laatste. Het eerste element in de naam Rijswijk is rijs, of rijshout, afkomstig van wilgen. Wijk komt van het Latijnse vicus, dat in onze streken meestal havezate of klein landgoed betekent. Dan betekent Rijswijk hoeve in het rijshout of tussen de wilgen" [A.W.A. Bruins & Th.M.J. Jonker, 'Huis Rijswijck te Groessen', in: De Driepas 24 (2007), nr 2, p 26-46].
• Bernardus Cornelis van Rijswijk, geb. Rotterdam 1951, is een nakomeling van Jan Glimmersz van Rijswijck, charter Altena 1452, zoon van Glimmer Jansz en Elisabeth Gherijt Jan Willemsdr van Rijswijck, behorende tot het oude geslacht van die naam ['Wapenregister', in: Jb. CBG 53 (1999), p 270: lit.: GTMWB 12 (1988), enz. (zie hieronder)].
• [P. Sanders & B. van Wijk, 'Het geslacht Van Rijswijk', in: GTMWB 12 (1988), p 161-162; 13 (1989), p 51-58; 14 (1990), p 16-19].
• Alert van Rijswijck, riddermatige te Avezaat ca. 1460 [Plomp-1993, p 91].
• [W.Th. Riswick, Het huis Ryswyk te Groessen, in: GN 2 (1947), p 272].
• Arnoldus van Rijswick, stadsrentmeester Nijmegen 1552; Derick van Rijswijck, schepen Nijmegen 1575 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 16, 55].
• Jan van Rijsijckx huijs, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 83].
• [Vgl. Kroniek. Orgaan van de Historische Vereniging Rijswijk (1989), nr 3-4, p 83].
• [M.J. Nicasie, 'De historische ontwikkeling van Rijswijk', in: Geschiedenis van Rijswijk, Rijswijk 1997, p 21].
• [H.A.A. Degen & W.H.J. Eijkman, Degen - Van Rijswijk. Proeve van een kwartierstaat, z.p. 1997].
• Jan van Rijswijk, deken van het timmermansgilde te Gorinchem 1716 [Maanen van-2001, p 60].
• Rijswij(c)k, van; van Ryswyck, (van) Rijsewijk, Rieswiek, Riswijk:  PlN Rijswijk (NB, ZH, G). 1227 Reynerus de Riswich; 1230 Gelekinus de Riswic, Egmond (OHZ II); 1278 Willem van Riiswiic, Utrecht (CG); 1421 Ghiselbrecht van Rieswyc, Raamsdonk-Bg. (PARM.).  [WFB2]
• Rijswijk, van; van Ruiswijk: PlN Rijswijk (G, NB, ZH). 1198 Henricus de Risuuich, Middelburg (OHZ 391); 1230 Gelekinus de Riswic, Egmond (WF); 1278 Willem van Riiswiic, Utrecht (CG)   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.benvanrijswijk.com