Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Abrahams
Ibrahim
< Abraham < Abram
Abrahamij
Braham
Abrahamian
Abraha

verklaring:
De familienaam Abraham is de Hebreeuws-Christelijke naam voor de profeet die in de oosterse wereld als Ibrahim bekend staat. De fundamentele betekenis van de naam zou zijn 'de vader is barmhartig, de goddelijke vader is verheven'; in het Oude Testament wordt Abraham uitgelegd als: de vader van een menigte volken.
Toename van de familienaam Abraham in Nederland is mede te danken aan immigratie uit Ethiopië en de Nederlandse Antillen.


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix