Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Braam
< Abrahams < Abrahamse
Abraham
Abrams
Abrahamsz

verklaring:
De familienaam Abrahams is een patroniem ontleend aan de voornaam Abraham, verbogen met een -s (< Abrahamszoon).
Abraham is de Hebreeuws-Christelijke naam voor de profeet die in de oosterse wereld als Ibrahim bekend staat. De fundamentele betekenis van de naam zou zijn 'de vader is barmhartig, de goddelijke vader is verheven'; in het Oude Testament wordt Abraham uitgelegd als: de vader van een menigte volken.


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s