Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Adams < Adam
Adamse
Dams
Adamson
Adamus

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jhan Adaems, Kortrijk 1311; Jacop Adaem, Ieper 1326 [WFB].
• Jan Adam zn., Leeuwarden 1531 (Keimpema Espel); Wybrandt Adamsz, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 65, 116].
• Henrick Adams zoon, notaris, Den Haag 1568 (archief Sint Jacobs Kerk) [Sernee-1920, p 146].
• Cornelis Adamsz, bewoner van het huis 'twaepen van portugael' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 28].
• Mercerus Adams, lidmaat Arnemuiden 1587 [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 9].
• Jan Adams, Rotselaar 1695 (doop kind); Francis Adams, uit Herent, huw. Rotselaar 1707 [L. Borremans, 'Twee families Adams te Rotselaar en Wezemaal', in: Vlaamse Stam 15 (1979)].
• Adam Adriaan Adams, ovl. Hilvarenbeek 1779 ['Kwartierstaat van Jan Baptist Adams, burgemeester van Berkel-Enschot van 1857-1882', in: De Kleine Meijerij 50 (1999), nr 1, p 25].
• [L. Aben-Nederpeld, Adams tot Den Rooijen, Nijmegen 1996].
• [Annie Staals-Jacobi, 'Genealogie: de familie Adams uit Soerendonk', in: Aa-kroniek 30 (2011), nr 3, p 139-153].
• Adam(s), Adaams, Addams, Adoms, Ad(d)ons, Adamson(s), Adamy, -i, -o, Adan(g), Adank, Adant, Adans, Adem(s), Adama, Adema, Aden(s), D'Adam, Adamski, -ska, Adamsa, Adamus, -uz, Adamini, Adamoli, Adamko, -ku, Adamek, Adamiec, Adamiak, Adamcza(c)k, -czijk, -czy(c)k, Adami(e)tz, Adamowicz, Adamk(i)ewicz, Adamowski, Adamczwski, Adamczewska, -ski:  Patr. Bijbelse VN Adam. De vormen met n zijn Frans, omdat Fr. -am/-an/-en homofoon zijn. 1311 Jhan Adaems, Ktr. (DEBR. 1971); 1326 Jacop Adaem, Ieper (BEELE).  [WFB2]
• Adam, Adams(e): Patr. De bijbelse VN Adam. 1333 erga Sijgerum filium Adaems, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: