Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brand < Brands
Brand, van de / den
Brandt
Hillebrand
Brander

verklaring:
Enkele mogelijke naamverklaringen dienen zich aan:
1. Brand als onverbogen patroniem, naast Brands met een genitief -s, ontleend aan Brand als voornaam of roepnaam bij een Germaanse (samengestelde) persoonsnaam met het element brand = 'vlammend (zwaard)', zoals Hillebrand en Gerbrands.
2. Brand naast Van den Brand als adresnaam bij een perceel Brand, dat zo genoemd is omdat het stuk land verbrand is, wellicht doelbewust om het te kunnen ontginnen. Daarnaast zijn er toponiemen De Brand(en) bekend voor terreinen waar men brandstof haalde, te weten turf of mogelijk sprokkelhout. Vergelijk Van den Branden.
3. Eventueel kan gedacht worden aan een verkorte vorm voor een beroepsnaam zoals Brander (Kolenbrander) of Brandwacht.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Brand', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam beroepsnaam
Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix