Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brand < Brands
Brand, van de / den
Brandt
Hillebrand
Brander

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Theodoricus Brant, 1240 te Doetinchem [OGZ IVa].
• Henricus Brant, apotheker Arnhem 1395 [Nijsten-1992, p 147].
• Henric Brant, schepen van Oirschot 1360 [Campinia 24 (1994), p 142].
• Aleidis Brant, Nijmegen 1522 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 30].
• Claes Brandtsz, Bleskensgraaf 1561, met een zoon met de voornaam IJsbrant [Bert Noordergraaf, 'Echte Blesgraefse namen', in: Kwartaalblad Historische Vereniging Binnenwaard 36 (2019), nr 3, p 91-102].
• Bartelmeeus Brant, bewoner van het huis 'De Nyeuwehaven' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 47].
• Geeraardt Brandt (1626-1685) [H. Duits, '"Zulk een zoon". Geeraardt Brandt over het leven van zijn zoon Gerard: een vergeten biografie', in: TNTL 117 (2001), nr 4, p 321-341].
• Familie uit Hardenberg e.o. (Heemse, Lutten) centraal: Reinier Jans Wolters, Lutten 17e eeuw op het erve Wolters (al in 1397 genoemd) >> Jan (1699-1765), die voor het eerst Brand wordt genoemd, ontleend aan zijn schoonvader Brant Jan, bij wie hij inwoonde [H. Brand & H. van Biessum, Het voor- en nageslacht van mensen die 'in de Brant' in Heemse woonden en van hen die Uyt de Brant vertrokken en daar de achternaam Brand of Brandt aan overhielden, teruggaand tot 1397, Vlisteren-Wezep 1991; vgl. Meded. CBG 48 (1994), nr 1, p 6].
• Jan Symonsz, geb. 1710, afk. uit Oostzaan. Vanaf 1746 werd de achternaam Brand(t) gebruikt. Verspreiding Zaanstreek, Amsterdam, Zwolle [F. Brand, Genealogie Brand. De nakomelingen van Jan Simonsz. Brant uit de Zaanstreek, Loosdrecht 1991; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 3, p 83].
• Marten Brand, Broek in Waterland 1742 [PQ Broek in Waterland 1742, p 409].
• [Ebeling-1984, II, p 556].
• Adriaan Brand (Giessendam 1817-Hardinxveld 1879) [Gerrit Ambachtsheer, 'Kwartierstaat van Arie Koorevaar', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 35 (2013), nr 2, p 23-26].
• Brand staat anno 1995 op 43 in Emsland, Niedersachsen [Spiekermann-2005, p 118].
• Brand, Brands(en), Brant(s), Brandt(s), Brantz, Bran(s), (de) Bran(d)t, Brande:  Patr. Germ. VN Brando "brand, zwaard" of korte vorm van een brand-naam, zoals Eilbrand, Engebrand, Heribrand, Hildebrand (Dip.). Isebrandus dictus Brant (MEERTENS 1951,31). 1268 Hugelinus Brant; 1280 Johannes Brand; 1306 Marie Brants, Ip. (BEELE); 1396 Jehan de Brand = 1398 Jehan Brant, Kachtem (DEBR. 1970); 1433 Jan Brans dochter = met Johan Brande, Zolder (VANB.); 1505 Antheunis Brand f. Ysebrants, Meulebeke (AC fo211).  [WFB2]
• Brand, (de) Brandt, Brand(t)s, Bran(t)s, Bronts, Brontz: Patr. Germ. VN Brando `brand, zwaard' of korte vorm van een brand-naam, zoals Eilbrand, Engebrand, Heribrand, Hildebrand. Isebrandus dictus Brant (MEERTENS 1951, 31). 1381 Gielis Brant, Ossenisse (DEBR. 1999); 1500 Pieter Brandt, Aardenburg (VAN VOOREN 24).   [WFZ]
• Zie BRANDEKIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie BRANT in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie BRANT in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: