Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kasper
Caspers
< Casper < Gasper
Caspar

verklaring:
Toename van de familienaam Casper is mede te danken aan immigratie uit de Nederlandse Antillen.


kenmerken:
patroniem
Antilliaanse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix