Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Christ
Christen
< Christe < Christa
Christie
Kriste

kenmerken:
patroniem
andere taal Franse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e