Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Louwere, de
Lauwers
Laure, de
< Lauwere, de < Lauwaars

kenmerken:
beroepsnaam

specifieke componenten:

er de