Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fieten < Fijten
Fietje (é)
Fiets
Fiet

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en