Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fieten < Fijten
Fietje (é)
Fiets
Fiet

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vgl. Fieten in een drietal toponiemen te Didam (Gl): Fietenhof, Fietendreefke, Fietepark. In het Rijnland is Fit of Fitt de naam voor de boekvink. Het is echter waarschijnlijker dat deze drie namen met een persoonsnaam zijn samengesteld; vgl. 1699 Fijt Verhey, wonend langs Loilerbos. De naam Vitus kan hier verbreid zijn door de nabijheid van het aan deze heilige gewijde stift te Elten [A. Tinneveld, Toponymie van Didam, BMN 28, Amsterdam 1973, p 99].
• Vijt, Vyt, Vijdt, Vydt, Veyt, Veijt, Vit(t), Vitten, Vieth(en), Veit(h)(en), Fi(e)ten, Fijten:  1. Patr. Lat. HN Vitus. 1395 Joris Vijt, Bg. (SIOEN); 1394 Jan Vijt, Aw. (ANP); 1576 Ger. Fyten, Süchteln-Aw. (AP). — 2. Patr. In het Waasland is Vijt de verkorting van Davyd, FN Davids. 1388 Margriet Vijt, 1409 Mathias Vijd, 1468 Lijsbet Vijdts (stammen van) Niclaus Davijdts, Bazel (A.MARIS, VS 1974, 1979-82); 1506 Jan Vijt, Temse (DE MAN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: