Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Folkertsma
Folkers
< Folkersma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• In Friesland in 1811-12 aangenomen door Johannes Folkersma te Veenwouden (Dantumadeel) en Meye Folkerts Folkersma te Franeker [RFF].

afkortingen en bibliografische notaties: