Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Giesen
Kies
< Gies < Gieskens
Giese
Giesing
Gies Broesterhuizen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gies s. Giese - 1. Aus dem alten deutschen Rufnamen Giso (gisal) hervorgegangener Familiennamen. 2. Wohnstättenname zu mhd. gieze 'fliessendes Wasser, schmaler und tiefer Flussarm, Bach' [Duden familiennamen-2, p 273].
• Gijs, Gys(s), Gyse, Gijse, Ghijs, Ghys(e), Gies(e), Giess, Gieze, Gis(z), Ghis(e), Ghisse, Gheis, G(h)eys, Geijs, Geis(e), Geyst, Geijst, Guis, Guis(s)e, G(h)uys, Ghuisse:  Patr. 1. Korte vorm van de Germ. VN Gijzelbrecht. 1326 Ghijs van Riemen; 1306 Jehan Ghijs, Ip. (BEELE); 1393 die dulle Ghijse toebehoerde, Ktr. (DEBR. 1970). — 2. Gys kan een spelling zijn van Guys, gen. van Guy < Wido. ±1300 mijns here Guys = mijns here Gys, Bg. (VERKEST); 1639 Carel Guijse, St.-El.-Vijve; vgl. 1511 Jooris Guijselaere (voor Giselare), Wingene (KW II). — 3. Zie ook Gheyns = Gheys.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.verwandt.de/karten/absolut/gies.html