Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gosseling
Goslinga
< Gosling < Gossling
Goslings

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ing