Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gosselink < Goselink
Gossink
Gosseling
Gorselink
Goosselink

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Gosselick te Harreveld, gemeente Lichtenvoorde, 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 218].
• Gosselink: Patr. Gosselin, vleivorm van Goos < Godzo. 1166 Gozelinus de Ordenghem (GN); 1459 Jan Gooselin, Rijsel (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: