Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hille
Ris
Lambers
< Hille Ris Lambers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Hille Ris Lambers is Lambers de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds ca. 1866.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: