Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ippel < Ibel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De familie Ippel komt van Uppel, een dorp in het Land van Altena. Voorvader Cornelis Bastiaansz (1653-ca. 1726), in 1692 schepen van Sleeuwijk, gebruikt de naam Ippel als familienaam; vader van Jan die in 1737 te Werkendam de in deze publicatie beschreven boerderij bouwde [D.C. Ippel, Stamhuis Ippel. Twee eeuwen geschiedenis van de boerderij in 1737 gebouwd door Jan Corneliszoon Ippel 1694-1760/1, landbouwer en president-schepen van De Werken N.B., Haarlem 1990; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 3, p 87].
• Cornelis Bastiaense Uppel, Sleeuwijk NB 1692. Zoon Jan, geb. 1694, verhuisde naar De Werken, waar hij werd ingeschreven als Jan Ippel. "In kerkelijke registers van dit gebied komen, behalve de naam Uppel, ook de achternamen van Uppel en tot Uppel voor. Dit duidt dus op een plaats, waarvan de mensen afkomstig waren." Antwoord: Ippel vermoedelijk ontstaan door ontronding van de u tot i. [Arch. PJMI, corr. D.C. Ippel te Haarlem, 1-6-1983].
• Cornelis Bastiaense van Ippel, geb. 1653, kocht in 1686 een stuk land te Sleeuwijk - de eerste maal met achternaam (hij ondertekent nog als Cornelis Bastijanse); later als drost van Sleeuwijk ondertekent hij met de naam Ippel; in het eerste werd hij overigens Cornelis Bastiaense Uppel genoemd. Uppel was de polder waar hij of zijn vader had gewoond [H.P. Ippel, 'Kroniek van de vroege geschiedenis van de familie Ippel', in: Mededelingenblad van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken 3 (1994), nr 1, p 41-48].
• Bastiaen Cornelisse > Cornelis Bastiaensz (Ippel), geb. Uppel (Almkerk) 1653, huw. Sleeuwijk 1693 ['Wapenregister', in: Jb. CBG 52 (1998), p 262].
• Hibbelen, Hibels, Hib(b)en, Hippel, Ippel:  Patr. < bakernaam Hibbo < Hil(de)bert of Hildebrand. Vgl. Friese VN Hibbe(l), Hibert.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: