Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kersten
< Karsten < Kars
Karstens
Carsten

verklaring:
Patroniem uit de voornaam Karst (< Corstiaan < Christiaan), verbogen met -en (< Karstenzoon).


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en