Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bergen, van
< Kersbergen < Kersbergen, van
Kers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ary Pietersz van Korsbergen / van Kersbergen, geb. Den Haag 1674; zoon van Pieter Meesz van Corsbergen; zoon van Mees Adriaensz van Corsbergen [J.F. Jacobs, 'Van Kersbergen', in: GN 14 (1959), p 87].
• Ary Pieters van Korsbergen, ged. Haag-Ambacht ca. 1673, ovl. Den Haag 1736; zoon van Pieter Mees(se) van Corsbergen, ged. Eikenduinen 1638; zoon van Mees Adriaens Corsbergen, ged. Den Haag ca. 1606-08. Vergelijk: Jan Ernst op Corsberg in naeme van sijne dochter Catharina en Winandt de Rouvroy schouteth d'Aubel, 1676 (Actes de la Cour de Justice d'Aubel, vol. 21 A.E.Lg) [Informant: W. Adriaans, 24-12-2002].
• Kersberg(en), Kersberger, Kerszberg:  D. FN Kerschberg(er) < PlN Kerschberg (BEI). 1354 Heinr. der Kersperger (BRECH.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: