Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kerseboom < Karseboom
Kersseboom
Kers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henrick Karsseboom, Zutphen 1593; Rutger Kerseboom in de Barlhese, 1609 [Galema-2000, deel 1, p 69, 70].
• [A.J. Giljam, Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland, V, Dreischor 1996].
• Kerseboom, Ke(r)sseboom, Karsseboom:  1. Naar de woonplaats bij een kersenboom of BN voor kersenteler. Vgl. Kerselaer(s), Kirschenbaum. 1281 Iehan de Kersebome, Bg. (CG); 1303 van Boudene Kerseboem, Oostende (VERKEST); 1336 Johannes Kersboum = 1364 J. Kersboem, Mtr. (SKM). — 2. Een enkele keer reïnterpretatie van Kors (zie i.v.). 1721 Jan Dirks Kersseboom (zoon van) 1681 Dirk Leenderts Korsseboom (zoon van) Jan Adriaens Cors, Zevenhuizen (PDB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: