Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lamberts
< Lambert < Lampert
Lambertus
Lamberti
Lamber
Fraser Tweedy Lambert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Miep Claessen, 'De familie Lambert uit Breust 1788/1789-1975', in: Uit Eijsdens Verleden (2016), nr 140-141, p 37-43].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 16 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• In Frankrijk is Lambert nummer 24 op de lijst van de meest voorkomende familienamen [Gonzalez-1990; vgl. RIOn 4 (1998), nr 1, p 282].
• Lambrecht(s), -brechs, -brechtsen, -berechts, -beregts, -breg(h)t, -breg(t)s, -bregchts, -bregtse, -bregh(t)s, -brexhe, -breckx, -breck(s), -brecq, -bretchts, -brecth(s), -bricht(s), -brich(s), -brigt(s), -brigh(t)s, -berigts, -bri(c)ks, -brick(x), -bri(e)x, -brik, Lamprecht, Lemb(e)rechts, Lembreg(h)t(s), Lembrik, Lombrechts, Lambert(s), -ber(t)z, -bertsen, -bers, -beir, -ber(g), -bart, -baere, -baert(s), Lanber, Delambert, Lampers, Lember(t), Lemper(e), Lampert(h), -pa(e)rt, -pertz, Lempart, -pert, Lambaets, -beets, Lamerichs, -igts, Lammerich, Lammert(s), Lamert, Lammerz, Lemmaert, Lammer, Lam(m)ers, Laemers, Lemmer(s), -erz:  Patr. Germ. VN land-berht "land-schitterend": Landebert, Lan(d)bertus, Lambertus, Lambre(c)t (Fm., MORLET, GN). De vormen met Lem- zijn Br.-Limburgs; die met -m(m)- zijn ontstaan door ass. mb/mm. 1280 Aelidis Lamberti; 1374 Pieter Lanbrecht = P. Lambrecht, Ip. (BEELE); 1320 Lambert dit Lambrecke, Luik (BODY); 1399 Willem Lampaert (Ktr., DEBR. 2000’). — Lit.: F. DEBRABANDERE, De familienaam Lambrecht. LG 1980, 87-8.  [WFB2]
• Lambert, Lambertz: Patr. Rom. vorm van de Germ. VN Lambrecht. 1315 ante domum Lamberti ultimi curati, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]
• Zie LAMBE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMBEKIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMBERTUS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMBIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMBLOOT in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMBRECHT in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMSIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie LAMSOETE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: