Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lammers
< Lambregts < Lamberts
Lambrechts
Lambregtse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. Crott, 'Familienamen met het stempel van Lambertus', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 66 (1991), nr 6, p 178-179].
• Dierck Lambrechts, huw. 1605 (Esbeek, Hilvarenbeek); zoon van Lemmen Dierck Thielmans [Esbeek niet van gisteren. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. parochie H. Adrianus, Esbeek 1989, p 85].
• "Er zijn in totaal meer dan 200 verschillende familienamen met -brecht. Het Belgische FN-bestand bevat 93 schrijfvarianten van 16 verschillende samenstellingen met -brecht(s). Het Nederlandse bestand telt 103 schrijfvarianten van 21 verschillende patroniemen met -brecht(s). Op kaart 14 heb ik de genitiefvormen gezamenlijk afgezet tegenover de nominatiefvormen. De grens tussen -brecht- en -brechts-vormen loopt in Vlaanderen ter hoogte van de Schelde-Dender. Het gaat om een verbluffend scherpe grens, temeer daar hier meer dan 200 verschillende namen gegroepeerd zijn. In Nederland sluiten de westelijk-Noord-Brabantse -brechts-vormen aan bij het Vlaamse genitiefgebied. Ten noorden van het Rivierengebied overweegt de -brecht-variant, zij het dat dit patroniemtype daar globaal zeldzamer is" [Ann Marynissen, 'Cartografie in de naamkunde', in: Naamkunde 32 (2000), nr 1-2, p 27 + kaart].
• Lambrecht(s), -brechs, -brechtsen, -berechts, -beregts, -breg(h)t, -breg(t)s, -bregchts, -bregtse, -bregh(t)s, -brexhe, -breckx, -breck(s), -brecq, -bretchts, -brecth(s), -bricht(s), -brich(s), -brigt(s), -brigh(t)s, -berigts, -bri(c)ks, -brick(x), -bri(e)x, -brik, Lamprecht, Lemb(e)rechts, Lembreg(h)t(s), Lembrik, Lombrechts, Lambert(s), -ber(t)z, -bertsen, -bers, -beir, -ber(g), -bart, -baere, -baert(s), Lanber, Delambert, Lampers, Lember(t), Lemper(e), Lampert(h), -pa(e)rt, -pertz, Lempart, -pert, Lambaets, -beets, Lamerichs, -igts, Lammerich, Lammert(s), Lamert, Lammerz, Lemmaert, Lammer, Lam(m)ers, Laemers, Lemmer(s), -erz:  Patr. Germ. VN land-berht "land-schitterend": Landebert, Lan(d)bertus, Lambertus, Lambre(c)t (Fm., MORLET, GN). De vormen met Lem- zijn Br.-Limburgs; die met -m(m)- zijn ontstaan door ass. mb/mm. 1280 Aelidis Lamberti; 1374 Pieter Lanbrecht = P. Lambrecht, Ip. (BEELE); 1320 Lambert dit Lambrecke, Luik (BODY); 1399 Willem Lampaert (Ktr., DEBR. 2000’). — Lit.: F. DEBRABANDERE, De familienaam Lambrecht. LG 1980, 87-8.  [WFB2]
• Lambrechts, Lambrechtse(n), Lambreghse, Lambregts(e): Patr. Germ. VN land-berht `land-schitterend': Landebert, Lambertus, Lambre(c)t (Fm., MORLET, GN). 1374 Pieter Lanbrecht = P. Lambrecht, Ieper (BEELE); 1600 Pieter Lambrecht, Aardenburg (VAN VOOREN 1973). ­ Lit.: F. DEBRABANDERE, De familienaam Lambrecht. De Leiegouw 1980, 87-88.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: