Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lam
< Lamme < Lammen
Lamm
Lamkin
Postma Lamme
Lammee

kenmerken:
adjectief patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e