Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lamme
Lammens
< Lammen < Lemmen

kenmerken:
patroniem adjectief

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en