Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lampe < Lampen
Lamper
Lampo
Lamping

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e