Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lamper
Lambert
< Lampert < Lampaert
Lamport
Lamprecht

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix