Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lourens
< Laurens < Laurenssen
Laurent
Lauwerens
Laurens Janse

kenmerken:
patroniem
vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s