Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lemmens < Lemmen
Lemmers
Lems
Leummens
Lemmens Honig

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Theodoor Lemmens (Geleen ca. 1630-1680) [Ad Hoogenboom, 'De Krawinkelse familie Lemmens', in: Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen 39 (2018), nr 2, p 47-52].
• [Jean Habets, 'Kwartierstaat van Hubertus Antonius (Hubert Antoon) Lemmens', in: Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen 39 (2018), nr 2, p 53-60].
• Joannes Lemmens, huw. Wijlre 1753 [D. Kickken, 'Houtzagerij Lemmens', in: Heemkundevereniging Schin op Geul 15 (1999), p 8].
• [Gerard W.Ch. Lemmens e.a., Het smedengeslacht Lemmens van Oelbroeck (Sint Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuijk, Hurst Green 1989, 205 p].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 35 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Nr. 9 op de lijst van de frequentste namen in Belgisch Limburg [A. Marynissen, 'Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen', in: Naamkunde 29 (1997), p 215].
• [W. van Gompel, 'Naome', in: Kroniek van De Kempen 6 (1987), p 132; met verspreidingskaartje].
• Vergelijk het toponiem Lemmensgoed te Blerik, samengesteld met de familienaam Lemmens [W.Th.M. Hendriks e.a., Blerick. Een pleysantigh huys, Blerick 1978, p 39].
• Johannes Josephus Lemmens, landbouwer, Nieuwstadt 1796, 40 j. [Cleven-2008, p 171].
• Lammen(s), Lamens(ch), Laamens, Lamyns, -ijns, -eyn(s), Lemmen, Lemme(n)s, Lampin(g), Lampen(s), Lempen(s):  Patr. Vleivorm van de Germ. VN Lambrecht. 1163 Lampinus, Gent (GN); 1306 Lambin Cornelis = Lammin Cornelis = Lambiers Cornelis; 1374 Lamijn de Gansekuts = 1378 Lammin = 1387 Lambert Gansecuts; 1388 Kerstiaen Lammin, Ip. (BEELE); 1369 Jan Lempens, Mech. (V.ING.); 1372 Lemmene Eeruaerts = 1389 van Lambrechte Hervaerts, Tn. (ROEL. 1951).  [WFB2]
• Lemmen(s), Lemmes, Lemens(e):  Patr. 1. Br. vorm van Lammen(s). — 2. Vleivorm van Germ. VN Adelem (Adelhelm). 1278 Lemmin Cause = 1269 Aliames Cause; 1378 Lemmin de Witte = Adelem de Witte; 1284 Lemmin Piet de Soile = Aliaume Piet de Soile; 1284 Lemmin Oudinay = Aliaume Oudinay, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: