Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Limpens < Lempens
Limpers
Lümpens
Janssen de Limpens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dionisius Limpens, huw. Schinnen 1621; zoon van Nicolaus Lumpens, ovl. Schinnen 1648; nakomeling van Herman Lumpens, leenman te Schinnen ca. 1375 [Fon Weusten, 'Fragment-genealogie familie Limpens', in: Ad Golam 22 (2013), nr 2, p 26-32].
• Limpe(ns):  Patr. 1. Vleivorm van Germ. VN lind-berht. Limebertus (MORLET I). 1396 Pieter Limpiin, Bornem (DE B.). — 2. Var. van Lempens. 1542 Jan Limpens = Lempkens, L (Maasgouw 1945, 17).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: