Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lucas
< Lucassen < Lukassen
Lucasse
Luccassen
Lucasius

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arnoldus Lucassen, Zevenaar 1680; zoon van Jacobus Lucassen; zoon van Lucas Jansen/Dercksen; zoon van Derck Jansen [H. van Ditzhuyzen, 'Herziening van de oudste vier generaties Lucassen', in: dNL 103 (1986), p 267].
• Lucas Jansen, landbouwer Wehl, ovl. 1718 > patr. Lucassen, nadien vaste fn.: vele nakomelingen met name in de Achterhoek [J.J.M. Olminkhof & A.M.L. Lucassen, Van Lucas Jansen tot Jan Lucassen, Wehl 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 4, p 90].
• [Tom van Alst, 'De boerenfamilies Lucassen en Horsting in Holthuizen', in: Oaver Diem 27 (2012), p 73-96].
• [Hans Smelik, 'Nieuw licht op Deventer zilversmeden uit de zeventiende eeuw. Vader Lucas Luicksen en zoon Magnus Lucassen',, in: Deventer Jaarboek 26 (2012), p 47-56].
• Lucas, -aes, -a, -at(s), -asse(n), Loucas, Lukas(se), Luka, Lucca, Lukac(s), Lukasz(ewski), Lukkesen:  Patr. Apostelnaam Lucas. 1281 Lucas Vos, Ip. (BEELE); 1389 Geerlac Lucassoen, Den Bosch (HB 491); 1556 Jan Lucas, Steenvoorde-Aw. (AP); 1646 Lucas Lucaessen, Bilzen (SCHOE.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: