Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Luiken < Luikens
Luijken (y)
Luik
Leuiken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Anthonie Luicken, Weert 1615 [Poorters Weert, p 37].
• Luiken(s), Luyken, Lueken:  Patr. Ludekin/Ludiken, dim. van een leud- of hluth-naam (Ludolf, Ludwig/Lode(wijk). Zie Lüdecke. Vgl. D. Lüdeckens, wat (met d-syncope) in het Ndl. aan Luikens beantwoordt.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: