Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Popken
< Poepjes < Poepe
Poepjen
Velinga
Portena
Lemsma

verklaring:
Mogelijk een patroniem op basis van de voornaam Poepje, een vleivorm van Poppe.
Met het woord 'poepe' werd eertijds iemand uit Duitsland aangeduid, in het bijzonder een Westfaalse seizoensarbeider. Ook aan die betekenis zou de achternaam kunnen refereren.
In hedendaagse betekenis is het woord poepie een koosnaampje.
Vergelijk het Duitse woord Puppe = 'pop, schatje', Püppchen = 'poppetje, schatje'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Poepjes', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem persoonstype

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s