Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Slim < Slimmen
Slijm
Schlimm
Silwouden

verklaring:
In eerste instantie beschouwt men de familienaam als een bijnaam voor een slim persoon, waarbij mogelijk niet alleen aan de betekenis 'schrander', een bijnaam voor een slimmerd, maar ook aan de minder positieve betekenis 'geslepen, slinks' gedacht kan worden, teruggaand op de oorspronkelijke betekenis 'scheef, schuin, krom'; vergelijk het Duitse woord schlimm (en de familienaam Schlimm).
Opmerkelijk is het dat een familie uit Het Bildt in Friesland, die in 1811 de familienaam Slim liet vastleggen, reeds vanaf de 16de eeuw de curieuze 'afkorting' S.L.M. als achternaam voerde. Het Bildt staat bekend als een nederzetting van Hollanders. Kwam de achternaam vanuit de omgeving van Dordrecht in Het Bildt terecht? Een tak van de familie S.L.M. trok overigens in 1632 in Sint Annaparochie (Het Bildt) in een boerderij die in 1527 Heyman Scheyff (= Scheef) had toebehoord; de achternaam Scheyff kwam niet meer voor, maar wel kreeg de nieuwe bewoner met de naam S.L.M. nog de bijnaam Scheyff. Zou het zijn dat S.L.M. toch een weergave van Slim was als een synoniem van Scheef: wellicht een bijnaam voor iemand die scheef liep? Mocht S.L.M. niet Slim zijn (welke naam wel in de 16de eeuw in de omgeving voorkwam waar de Bildtse kolonisten vandaan kwamen), dan moeten we nog verder ons hoofd breken over een mogelijke verklaring!


kenmerken:
adjectief
anagram

specifieke componenten:

geen affix