Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Slim < Slimmen
Slijm
Schlimm
Silwouden

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerrit Arjens Slim (Vrouwenparochie 1771-1818) en Cornelis Arjens Slim (Vrouwenparochie 1764-Hallum 1835), die in 1811 deze familienaam te Hallum aannam; zonen van Arjen Cornelis S.L.M. & Minkje Gerrits. De achternaam die oorspronkelijk uit initialen of uit een afkorting van medeklinkers lijkt te bestaan gaat terug tot Arjen Symens S.L.M. (1573 – 1632). In 1732 werden overigens in akte de broers Simon Arjens Esselem te Sint Annaparochie en Heijman Arjens Esselem te Leeuwarden vermeld, maar dit kan als een uitgeschreven weergave van S.L.M. worden beschouwd (en niet andersom). Ter zijde: in Nieuwerkerk aan den IJssel leefde in de tweede helft van de 16de eeuw Gerrit Ariensz Slim; een relatie met de toen in Het Bildt levende familie S.L.M. is niet aangetoond [Informant: Gerrit Slim te Emmeloord, 8-6-2018; zie bijlage].

bijlage:
Stamreeks Slim

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52456&lemmodern=slim