Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Volkers < Volker
Folkers
Wolkers
Volkerts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Persoonsnaam in een plaatsnaam: Volkarnesse (1211), verdwenen plaats ten noordwesten van Ossenisse (Zeeland), a. 1228 Volcartsnesse [Rentenaar-1991, p 20].
• Ghisel Volkars, Desselgem 1398 = Ghisel Volkaert [WFB].
• Henneke Volker, Lindwedel 1438; Henneke Volkers, Winsen/Aller 1438 [Zoder-1968].
• Arent Goltsmidt, Zutphen 1598 = Arnt Folckers goltsmit, 1600 = Arnt Volkers goltsmit, 1607 [Galema-2000, deel 1, p 138].
• Volckert Cornelisse, geb. te Kleverskerke, otr. Arnemuiden 1618; vader van Cornelis Volckerse, geb. Kleverskerke 1624; vader van Christiaen Cornelisse Volckers, huw. Kleverskerke 1680. "Er is dus een duidelijke overgang van patroniem naar familienaam" [H.L.J. van der Linden, in: VZS (1984), nr 47, p 247].
• Voorvader: Pieter Jacobsz Vol(c)kers (Koedijk ca. 1616-ca. 1686); broer van Cornelis Jacobsz Volkers (Koedijk ca. 1619-Noord-Scharwoude 1695) [Mijno Duijn & Rita Duijn-van der Wal, De Volkers stamboom, 1587-2006, z.p. 2006].
• Cornelis Volckers, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].
• Claes Janz Volkers met 15 kinderen in 3 huwelijken; zoon van Jan Volkers, geb. ca. 1700. Deze familie is afkomstig uit de West-Friese Schaapskuilpolder in de voormalige gemeente Harenkarspel [Robert Volkers, De familie Volker(t)s uit de Schaepskuyl, 2017; vgl. 'Boekrecensies', in: GN 73 (2018), nr 6, p 373].
• [Robert Volkers, Genealogie Cornelis Volckertsz uit het Westfriese Grootebroek, 2019].
• Volker(s), Volcher, Folkers, Folger, Völ(c)ker, Fulker(son), Fucker, Fücker, Fokker:  Patr. Germ. VN fulk-hari "volk-leger": Fulcarius, Folchar, Folcker (Fm., MORLET I). 1085 Fulcro; 1280 van Volkre uten Hove; 1214 van Folcren den Buc, Gent (GN).  [WFB2]
• Volker, Volkers, Folker, Fölker: Patr. Germ. VN fulk-hari `volk-leger': Fulcarius, Folchar, Folcker (Fm., MORLET I ). 1085 van Volkre uten Hove; 1214 van Folcren den Buc, Gent (GN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: