Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilkens
Wielens
< Wielkens < Welkens
Wilkinson
Wiel

verklaring:
De familienaam Wielkens is afkomstig uit Suriname.


kenmerken:
patroniem
Surinaamse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s