Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilkens
Wilke
< Wilken < Wilkening

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Albert Wilken (1788-1880), huw. Wymeer 1812; zoon van Wilke Jans, ovl. 1802 & Taalke Alberts ['Kwartierstaat van Geert Wubs', in: Ts. Westerwolde 26 (2005), nr 3, p 68-69].
• Wilken staat anno 1995 op 36 in Emsland, Niedersachsen [Spiekermann-2005, p 118].
• Willeken(s), Willeke(s), Willemkens, Wilikens, Wylkens, Wellekens, Wilcke, Wilk(e), Wilk(e)s, Wilken(s), Wilking, Wilkin(s), Vilenkin, Vilken, Wilquin, Vilquin, Wuilkin, Wilquem, Wilguin, Wilgain:  Patr. Dim. van Germ. VN Willem. 1378 Willekin = Willemkin van Hersele; 1336 Willekin Palster, Ip. (BEELE); 1497 Willeken = 1500 Willem de Vleminc, Aarts. (ROEL. 1951).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: