Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilkens < Wilkes
Willekens
Wilken
Wielkens
Wiekens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sijds Wilke zn., Leeuwarden 1531 (Keimpema Espel); Jorgien Wilcke zoon, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 72, 106].
• Wilke Hindriks Wilkens, scheepsbouwer te Veendam 1758; vader van Hinderikus Wilkes Wilkens, scheepsbouwer 1797 [W. van Koldam e.a., Veenkoloniale zeevaart, 1979, p 44].
• [D. Knaap, K. & J. Wilkens Veendam. Een bedrijfsgeschiedenis, Veendam 1995].
• [Kunze-2005, p 141].
• Willeken(s), Willeke(s), Willemkens, Wilikens, Wylkens, Wellekens, Wilcke, Wilk(e), Wilk(e)s, Wilken(s), Wilking, Wilkin(s), Vilenkin, Vilken, Wilquin, Vilquin, Wuilkin, Wilquem, Wilguin, Wilgain:  Patr. Dim. van Germ. VN Willem. 1378 Willekin = Willemkin van Hersele; 1336 Willekin Palster, Ip. (BEELE); 1497 Willeken = 1500 Willem de Vleminc, Aarts. (ROEL. 1951).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: