Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Loor, de
< Laure, de < Lauwere, de
Laurman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De Lauré:  Verfranste grafie van Delaure = de Lau(we)re. 1782 Joannes de Laure = Joannis de Lauwer, Holsbeek (VS 2006, 17).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: