Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lamerichs
< Lamerikx < Lameriks
Lambrikx

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s