Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lukkezen
< Lukkesen < Luikessen
Luckesen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lucas, -aes, -a, -at(s), -asse(n), Loucas, Lukas(se), Luka, Lucca, Lukac(s), Lukasz(ewski), Lukkesen:  Patr. Apostelnaam Lucas. 1281 Lucas Vos, Ip. (BEELE); 1389 Geerlac Lucassoen, Den Bosch (HB 491); 1556 Jan Lucas, Steenvoorde-Aw. (AP); 1646 Lucas Lucaessen, Bilzen (SCHOE.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: