Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Luijkx (y)
< Luijcks (y) < Loocks

verklaring:
Behalve aan een patroniem bij de voornaam Luik(s) < Lucas, kan bij deze naam rekening worden gehouden met een mogelijke zinspeling op het woord look, in de zin van een bijnaam voor een teler van (knof)look of een looketer, waar een genitief -s aan toegevoegd is.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Luijcks (y)', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem metonymische beroepsnaam
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s ij-y